لیست قیمت ورق رنگی , قیمت ورق رنگی

فولاد مبارکه اصفهان نام کالا ضخامت سایز استاندارد محل بارگیری قيمت ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:25

خرید میلگرد

 

0.5
    

1250
حالت: رول     

3000
    

کارخانه
    10,550 تومان ( 450 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:25        

0.5
    

1250
حالت: رول     

9016
    

کارخانه
    10,500 تومان ( 400 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:25        

0.5
    

1250
حالت: رول     

2004
    
قیمت روز میلگرد


کارخانه
    10,500 تومان ( 350 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:25        

0.5
    

1250
حالت: رول     

1028
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی قهوه ای 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:26        

0.5
    

1250
حالت: رول     

8004
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:17        

0.5
    

1250
حالت: رول     

5017
    

کارخانه
    10,550 تومان ( 450 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
صنایع هفت الماس
نام کالا     ضخامت     سایز     استاندارد     محل بارگیری     قيمت     
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

5015
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

3000
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

9016
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

2004
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

1028
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 هفت الماس
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:18        

0.5
    

1250
حالت: رول     

6024
    

کارخانه
    10,300 تومان ( 200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالا     ضخامت     سایز     استاندارد     محل بارگیری     قيمت     
ورق رنگی سبز 0.48 رول 1250 فولاد بهمن
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:26        

0.48
    

1250
حالت: رول     

6029
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی پرتقالی 0.48 رول 1250 فولاد بهمن
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:26        

0.48
    

1250
حالت: رول     

6024
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی سفید 0.48 رول 1250 فولاد بهمن
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:26        

0.48
    

1250
حالت: رول     

9016
    

کارخانه
    10,520 تومان ( 30 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی قرمز 0.48 رول 1250 فولاد بهمن
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:27        

0.48
    

1250
حالت: رول     

3000
    

کارخانه
    10,520 تومان ( -40 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
ورق رنگی آبی 0.48 رول 1250 فولاد بهمن
بروزرسانی: 13 آبان 1398 15:27        

0.48
    

1250
حالت: رول     

5015
    

کارخانه
    10,600 تومان ( 240 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم