پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی و ساختمانی , پروفیل قوطی صنعتی , لیست قیمت پروفیل صنعتی , وزن پروفیل صنعتی , قیمت قوطی صنعتی , سایت قوطی , قیمت پروفیل اصفهان

خرید روز میلگرد در بازار

نام کالا     سایز     ضخامت     محل بارگیری     قيمت     
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

20*10
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

20*20
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

30*20
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

30*20
حالت: 6 متری     

2.5
    

کارخانه
    5,650 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

30*30
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

40*20
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:11        

40*40
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,800 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پرشین فولاد آریا
نام کالا     سایز     ضخامت     محل بارگیری     قيمت     
پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:29        

40*40
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*30*50 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 20 شهریور 1398 14:42        

50*30
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:29        

80*40
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,700 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
فولاد هیربد زرندیه
نام کالا     سایز     ضخامت     محل بارگیری     قيمت     
پروفیل 2*30*30 فولاد هیربد
بروزرسانی: 04 آبان 1398 10:20        

30*30
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,550 تومان ( -200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد
بروزرسانی: 04 آبان 1398 10:20        

40*40
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,550 تومان ( -200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 2*40*80 فولاد هیربد
بروزرسانی: 04 آبان 1398 10:20        

80*40
حالت: 6 متری     

2
    

کارخانه
    5,550 تومان ( -200 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
لوله و پروفیل نیکان پروفیل
نام کالا     سایز     ضخامت     محل بارگیری     قيمت     
پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

2.6
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

2.8
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

3
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

3.5
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

3.8
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل
بروزرسانی: 14 آبان 1398 15:17        

135*135
حالت: 12 متری     

4
    

کارخانه
    5,480 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
کالوپ
نام کالا     سایز     ضخامت     محل بارگیری     قيمت     
پروفیل 6*140*140 کالوپ
بروزرسانی: 09 آبان 1398 09:34        

140*140
حالت: 12 متری     

6
    

کارخانه
    5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 6*180*180 کالوپ
بروزرسانی: 09 آبان 1398 09:34        

180*180
حالت: 12 متری     

6
    

کارخانه
    5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 6*200*200 کالوپ
بروزرسانی: 09 آبان 1398 09:34        

200*200
حالت: 12 متری     

6
    

کارخانه
    5,980 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 8*150*250 کالوپ
بروزرسانی: 09 آبان 1398 09:34        

250*150
حالت: 12 متری     

8
    

کارخانه
    6,080 تومان ( 0 تومان )
واحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 6*100*300 کالوپ
بروزرسانی: 24 مهر 1398 08:51        

300*100
حالت: 12 متری     

6
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم     
پروفیل 6*300*300 کالوپ
بروزرسانی: 24 مهر 1398 08:50        

300*300
حالت: 12 متری     

6
    

کارخانه
    تماس بگیریدواحد فروش: کیلوگرم