میلگرد چین در ثبات

خریدارها تکمیل انبارها را متوقف کرده اند چرا که ترجیح می دهند فعلا منتظر بمانند روند بازار روشن تر شود. در فصل زمستان همیشه تقاضای ساخت و ساز و در نتیجه میلگرد کمتر می شود. در بازار صادرات نیز چشم انداز تقاضا برای چند ماه آینده منفی است و صادر کننده های چینی حضور در بازار داخلی را ترجیح می دهند.

 صادرات میلگرد